Jan 1 2016
IMG_1348

En nyhet på Toric Center är vår nya lösdrift som har en ligghall på 120 kvadratmeter. I lösdriften kan vi ha upp till 15 stora hästar som har tillgång till två hektar hagmark. Hästarna har fri tillgång till vatten, saltsten och hösilage. 500 kvadratmeter av hagmarken är hårdgjord och grusad. För den som vill lämna sin häst för en längre tid, till exempel en unghäst, finns givetvis möjlighet att köpa till tjänster såsom hantering, skoning och så vidare. Full service i lösdrift helt enkelt.

Givetvis har hästarna daglig tillsyn och visitation.

beteIMG_1353IMG_1350IMG_1358IMG_0956IMG_0794lösdrift